איזה דוחות כספיים בכלל יש? ומה כל דוח מציג? | כסף נזיל

איזה דוחות כספיים בכלל יש?
ומה כל דוח מציג? >

  קבעו עוד היום פגישת ייעוץ לא מחייבת!
  חייגו אלינו או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
ישנם 4 סוגי דוחות כספיים:

1. דוח רווח והפסד:
הדוח מציג את פעילות החברה לתקופה מסוימת, בדרך כלל לשנה אחת. בסעיפיו השונים של הדוח מפורטים ההכנסות של העסק, ההוצאות הקשורות ביצור ההכנסה, ההוצאות הכלליות, הוצאות הנהלה, שיווק, מימון, מיסים וכו'. התוצאה הסופית של הדוח הינה הרווח או ההפסד שנצברו בעסק בתקופת הדוח ולכן הוא נקרא בשם זה.
זה עוד לא הכול...

בדוח רווח והפסד מופיעים מס' סעיפי רווח:    
רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח לפני מס, רווח נקי,
אז למה בעצם??
לא בכדי נדרשת הצגת הדוח בצורה זאת, אין עוררין שמה שחשוב לכם בסופו של דבר כבעלי העסק הינו הרווח הנקי, דהיינו כמה נכנס לבנק, ברם, היכולת להבין ולנתח את סעיפי הרווח בשלבים השונים שפירטתי לעיל יכולה לעזור לכם לזהות בעיות וחולשות בעסק שלכם ולדעת כמה באמת הרווחתם מהעסק שלכם וע"י כך לזהות מגמות לעתיד.

דוגמא קטנה...
יכול להיות שהרווח הנקי בעסק שלכם חיובי ואתם בהחלט מרוצים, מה שכן בניתוח מעמיק של הדוח רואים שחלק מהותי ברווח היה מכירה של איזשהו נכס בעסק או איזשהו תקבול ממס הכנסה בגין מס עודף ששילמתם, מה שבעצם אומר שהרווח לא נבע מפעילות הליבה של העסק ויכול להיות שהעסק שלכם בכלל נמצא בצניחה כרגע.

חכו רגע!
בנוסף לאמור לעיל ברגע שתדעו לנתח את הדוח כמו שצריך תוכלו ללמוד יותר על הענף שבו אתם נמצאים ע"י ניתוח של חברות בורסאיות בעלי פעילות דומה לשלכם, זאת דרך מצוינת לדעת איפה אתם יכולים להשתפר ולגלות הזדמנויות חדשות.

2.   מאזן.
המאזן נותן לנו מידע בדבר מצב הנכסים וההתחייבויות של העסק לנקודת זמן, שמו של הדוח 'מאזן' נגזר מכך שהמאזן חייב להיות מאוזן, לפניכם הנוסחה:
נכסים = התחייבויות + הון עצמי.
המאזן בנוי משני טורים נפרדים כאשר בטור הימני מופיע פירוט הנכסים והרכוש של העסק ובצד שמאל פירוט ההון העצמי וכן ההתחייבויות והחובות של העסק. חשוב לומר כי כל סעיפי המאזן מציגים את היתרה ליום המאזן ואין פירוט של התפתחות היתרות לאורך זמן.

נקודה נוספת שכדאי לשים לב אליה..

גם בצד הנכסים וגם בצד ההתחייבויות ישנו חלוקה נוספת, כדלהלן:

הטוב ביותר עוד לפנינו...
אחד הנתונים החשובים שאפשר לדלות מהמאזן הינו ההון החוזר (הון חוזר=נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות) כך נוכל לבדוק את רמת הנזילות של העסק ויכולתו להתמודד עם משברים בטווח הקצר.

ניתוח נכון של המאזן יעזור לך בעל העסק לדעת האם העסק צועד לכיוון הנכון והאם לא צפויה איזושהי בעיה בעסק בטווח הקצר או הארוך שבה העסק לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו.

3. דוח תזרים מזומנים (חשבונאי).
דוח זה מנתח את פעולות המזומנים בעסק ע"י כך שהוא לוקח את יתרת המזומנים של המאזן בשנה שעברה והשנה הנוכחית ומנתח את הגידול או הקיטון במזומנים, בדוח קיימים מספר מונחים:
תקבולים:
קבלה של מזומנים (שימו לב לא להתבלבל עם הכנסות שאמנם הכנסות גורמות לעלייה בנכסים או ירידה בהתחייבויות אך לאו דווקא במזומנים, לדוג' מכירת מלאי בהקפה מגדילה את הנכסים אך לא את התקבולים-מזומן).
תשלומים:
נתינה של מזומנים (שוב, חשוב לשים לב לא להתבלבל בין תשלומים והוצאות).
יתרה:
העודף של התקבולים פחות התשלומים.
הדוח מתחלק לשלוש פעילויות: פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.
כבר מגיע ההסבר...
פעילות שוטפת:
תקבולים מפעילות שוטפת- המזומן שמתקבל ממכירת שירותים/מוצרים של העסק.
תשלומים של פעילות שוטפת- הוצאות שכירות, ארנונה וכו'.
פעילות השקעה:
תקבולים מפעילות השקעה- מכירת נכס, רכוש קבוע וכו'
תשלומים של פעילות השקעה- רכישת נכס, רכוש קבוע וכו'
פעילות מימון:
תקבולים מפעילות מימון- קבלת הלוואה, אג"ח וכו'
תשלומים מפעילות מימון- פירעון הלוואה, אג"ח וכו'

את זה אתם חייבים לדעת...
מבדיקת הדוחות הכספיים של עסקים שנקלעו לקשיים בשנים האחרונות והגיעו לסף פירוק מתברר כי מרביתן נקלעו לקשיי נזילות שנה או שנתיים לפני שתהליך הפירוק החל לצבור תאוצה. עסקים שנקלעו לקשיי נזילות הצליחו להיחלץ  מהמשבר רק לאחר שנקטו בצעדים נמרצים לשיפור מצב הנזילות שלהן (יש לא מעט דרכים לבצע זאת- לא ניגע בהם כרגע), רק לאחר שבעיית תזרים המזומנים טופלה בצורה יסודית ונפתרה, ניתן היה לגשת לייעול תהליכים בעסק ותוכנית הבראה כוללת, לעומת זאת, עסקים שניסו לפתור את  בעיותיהן רק ע"י התייעלות וצמצום הוצאות, מבלי לפתור קודם את בעיית הנזילות לא הצליחו במרבית המקרים להיחלץ מהקשיים.

4. דוח על השינויים בהון העצמי-  דוח זה פחות רלוונטי להבנה וניתוח של הפעילות עסקית, לכן לא נתמקד בו, אבל תכירו שקיים דוח כזה.
 

מאמרים: