היחס הפיננסי מס' 1 של הבנקים והקרנות לבדיקת יכולת החזר של עסק | כסף נזיל

היחס הפיננסי מס' 1 של הבנקים והקרנות לבדיקת יכולת החזר של עסק >

  קבעו עוד היום פגישת ייעוץ לא מחייבת!
  חייגו אלינו או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
יחס שירות חוב לפי הבנק
מדובר על יחס פיננסי שנותן התייחסות לרמת החוב של העסק ביחס לפעילות ומעיד על יכולת החזר:
היחס מורכב ממספר נתונים פיננסים שנלקחים הן מהדוחות הכספיים והן מדפי הבנק כפי שיפורט להלן.
מדובר על יחס חשוב ביותר שנלקח בחשבון ע"י הבנק והקרנות בבדיקה הכלכלית.

זאת הנוסחה:

יחס שירות חוב   =   EBITDA  (רווח תפעולי + פחת)
                                צרכי החזר (חלויות שוטפות + חלויות שוטפות להלוואה המבוקשת + הוצאות מימון)

 
יחס שירות חוב הלוואה מבוקשת
 רווח תפעולי 800 
פחת  200
 EBITDA  1000
 חלויות שוטפות 600 
 חלויות שוטפות להלוואה המבוקשת  100
 הוצאות מימון 100 
 צרכי החזר  800
 יחס שירות חוב 1.25 

רווח תפעולי – נלקח מדוח מבוקר אחרון (דוח רווח והפסד), מדובר בשורת רווח שמופיע לאחר הוצאות הנהלה וכלליות.

פחת – הוצאה שנלקחת מדוח מבוקר אחרון (דוח רווח והפסד), מצובר בהוצאה שאינה תזרימית.

EBITDA – רווח תפעולי + פחת, בעצם מדובר על רווח התזרימי של החברה.

חלויות שוטפות – מחשבים את ההחזרים החודשיים בגין כל ההלוואות בעסק לשנים עשר החודשים הבאים.

חלויות שוטפות להלוואה המבוקשת – מחשבים את ההחזרים החודשיים בגין ההלוואה המבוקשת לשנים עשר החודשים הבאים (בלי התחשבות בגרייס).

הוצאות מימון – לפי הדוח המבוקר האחרון (דוח רווח והפסד).

צרכי החזר- חיבור של כל סעיפי החזרי ההלוואות , חלויות שוטפות + חלויות שוטפות להלוואה המבוקשת + הוצאות מימון.

במידה ויחס שירות החוב גדול מ-1.1 היחס תקין.

במידה והיחס קטן מ-1.1 עדיין ניתן לאשר הלוואה, ייתכן ובסכום נמוך מהבקשה שהוגשה, כפוף לשאר האינדיקציות מהבדיקה הכלכלית.
 

מאמרים: