"היתר עסקה" – מה זה ועל מה זה? | כסף נזיל

"היתר עסקה" – מה זה ועל מה זה >

  קבעו עוד היום פגישת ייעוץ לא מחייבת!
  חייגו אלינו או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
היתר עסקה נועד על-מנת לאפשר לתת ולקחת הלוואות עם ריבית למרות האיסור בתורה על ריבית.

כיום כל בנק או גורם אשראי מוסמך חתום על "היתר עסקה" שמאפשר לו הלכתית לגבות ריבית.

חשוב להבין מה בדיוק ההיתר ואיך זה עובד, הבאנו בקצרה ממש את עיקרי הרעיון:

איסור ריבית
האיסור מוזכר כמה פעמים בתורה. נביא אחד מהם (ויקרא כ"ה, ל"ה-ל"ח):
"וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך: אל תיקח מאתו נשך ותרבית ויראת מא-להיך וחי אחיך עמך: את כספך לא תתך לו בנשך ובמרבית לא תתך אכלך: אני ה' א-להיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לא-להים:"
 
  • העיקרון של ריבית הוא איסור לנצל חולשה של איש חלש שזקוק לכסף ולקיחת ריבית ממנו על ההלוואה.
  • האיסור הוא כה גורף, עד שהוא חל גם על המלווה וגם על הלווה, וגם על הסופר וגם על העדים בהלוואה.
עסקה
כדי להבין את "היתר עסקה", נתחיל ממקרה של "עסקה" שאותה הגמרא התירה. העסקה הינה התנהלות שיש בה צד של ריבית, ובכל זאת הותרה. הנקודה הבעייתית בהלוואה היא שיש "תשואה חסרת סיכון", דהיינו למלווה יש הכנסה בטוחה, ולא משנה מה יקרה לכסף. אלא שחכמים מצאו דרך לנטרל את הבעייתיות הזאת בכך שגם למלווה יהיה סיכון מסוים בהלוואה, ולכן יש כאן בעצם חצי "עסקה", שהרי כמו שבעסקה כל אחד מהצדדים עלול להרוויח או להפסיד, כך גם כאן, ולכן זה לא נחשב ריבית ומותר.

אלא שהתעוררה בעיה – אם הלווה הוא זה שמתעסק בהשקעה, כיצד המלווה ידע שהלווה לא מסתיר רווחים כדי לקחת אותם בלי להתחלק ביניהם? לכן הצריכו שבועה חמורה(בנקיטת חפץ)

כאן הגיע המהר"ם – ר' מנחם בן אביגדור מקראקא ותיקן את "היתר העסקה". המהר"ם תיקן שתהיה אפשרות ללווה לשלם למלווה "דמי התפשרות", דהיינו תשלום כדי שהוא יוותר לו על השבועה(התשלום אינו על עצם ההלוואה, אלא רק עבור ויתור על חובת ההוכחה – השבועה).    
ממילא, אם היו רווחים הוא יכול לקצור אותם. למעשה, בדרך-כלל דמי ההתפשרות הינן בגובה הריבית, וכך זה כביכול ריבית, אך לא מגדירים זאת כריבית אלא כ"דמי התפשרות", וכך הדבר מותר.

כמובן שהנושא הוא נרחב ויש עוד הרבה עומק, אך הבאנו רק את עיקרי הדברים כדי לסבר את האוזן.

שטר היתר עסקה לדוגמא:

 

מאמרים: