מדוע עשירים זקוקים להלוואות? | כסף נזיל

מדוע עשירים זקוקים להלוואות >

  קבעו עוד היום פגישת ייעוץ לא מחייבת!
  חייגו אלינו או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:
(מתורת ה'בן איש חי' הקדוש רבינו יוסף חיים מבגדאד זיע"א בתוספת ביאור של הרב שמעון יוחאי יפרח שליט"א)

בפרשת בהר כתוב "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו" (ויקרא,כה,לה)

כתב רבינו הבן איש חי זיע"א: פשוטו של מקרא זה צריך הבנה, שהרי הפסוק מכוון אל העשירים ובעלי האמצעים, שעליהם מוטלת החובה לסייע ולתמוך באחיהם העניים והאביונים. ואם כן, יש להבין מה כוונת התורה הקדושה באומרה: "ומטה ידו עמך", וכי גם ידו של העשיר מתמוטטת והוא בא לידי מחסור?!

אלא ביאור הדברים כך הוא: מטבעו של עולם העשיר והשבע אינם מרגישים את צערם של הדל והרעב, וכשהעניים פושטים את ידיהם בבקשת עזרה, לא תמיד מסייעים להם ברגישות הראויה ובהתחשבות אמיתית ונכונה. מה עושה הקב"ה כדי ללמד את העשיר רגישות כלפי העני? ה' גורם לו קושי מסוים בעסקיו, וכתוצאה מכך הוא נזקק לתזרים מזומנים כדי לייצב את עסקיו ונאלץ לבקש הלוואות מחבריו וממכריו, והדבר גורם לו צער וביזיון, שכך אמרו חכמים (ברכות ו: )"כיוון שנצטרך אדם לבריות – פניו משתנות!" ואין הקב"ה עושה זאת לעשיר אלא כדי להטעימו מעט מתחושותיו של העני,
 


וכך ייזהר הוא לנהוג ברגישות ובהתחשבות יתרה כלפי העני. וזו כוונת התורה באומרה אל העשיר: "ומטה ידו עמך" – שיזכור העשיר שגם ידו נתמוטטה מעט וגם הוא נזקק לבקש עזרה וסיוע, וממילא יבין לליבו של העני ויתחשב במצוקתו.

מאמרים: